Entrecomp hakkinda

Hızla değişen dünyada, hepimiz değer yaratmak için fikirlere, fırsatlara ve faaliyetlere ihtiyaç duyuyoruz. . Toplumun her kesiminde girişimci bir zihniyete sahip vatandaşlara ihtiyacımız var.

Girişimcilik, fırsatlar ve fikirler üzerine harekete geçmek ve bunları başkaları için değere dönüştürmektir. Yaratılan değer, finansal, kültürel veya sosyal olabilir.

Danish Foundation for Entrepreneurship/Young Enterprise tarafından geliştirilmiş EntreComp tanımı 2016
EntreComp, girişimci olmanın ne anlama geldiğini içeren bilgi, beceri ve tutumların ortak bir çerçevesini/anlayışını oluşturur. EntreComp, girişimciliğin anahtar yetkinliğini oluşturan basamakları göstermek ve bu anahtar yetkinliği hayatboyu öğrenmenin tüm alanlarında geliştirmeye yardımcı olacak eylemleri desteklemek ve ilham vermek için tasarlanmış esnek bir referans çerçevesidir.
Bu belge, Avrupa Komisyonu tarafından tasarlanmış ve 2016 yılında farkındalık çalışmaları başlatılmış olup şu anda dünya çapında birçok ülkede kullanılmaktadır. Aşağıdaki EntreComp çiçeğinde görebileceğiniz üzere, üç yetkinlik alanı ve bu üç alanın altında 15 yetkinlik tanımlanmaktadır.  
Girişimcilik hayat için bir yetkinliktir. Yaratıcı olmak veya bir şeylerin yeni bir biçimde nasıl yapılacağını düşünmek, kariyerinizde ilerlemek veya yeni iş fikirleri bulmak ile aynı ölçüde alakalıdır. Yerel spor takımınız için bağış toplarken veya yeni sosyal bir girişim yaratırken, inisiyatif almak, başkalarını harekete geçirmek ve onları fikirlerinize ortak etmek faydalı becerileridir. Bir planın nasıl hayata geçirileceğini anlamak ve mali kaynakları akıllıca kullanmak, kendi günlük hayatınız içinde olduğu gibi  küçük veya orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) iş planlaması için de gereklidir.

EntreComp Nasıl Kullanılabilir?

N

EntreComp çerçevesi mevcut şartları ortaya koymak, farklı beceriler ya da mesleki çerçevelere bağlantılar tanımlamak, yeni müfredat tasarlamak ve uyarlamak, yetkinlik temelli işe alım modelleri kurmak, bir ekibin bir fikri hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu güçlü yanları tespit etmek ve bir öğrenim deneyimiyle kazanılan becerileri tanımak ve onaylamak için kullanılabilir.

N

Girişimcilik becerilerinizi oluşturmanıza yardımcı olacak EntreComp kaynaklarına göz atın.